Skallingen

Skallingen er en halvø i det nordlige Vadehav nord for Esbjerg. Den ligger mellem Blåvand og Fanø, og er cirka 7 km lang, med et areal på 2000 ha. Den er relativt nyt selvdannet land der først opstod efter en stormflod i 1634 ved havets aflejring af sand, og den er stadig under omdannelse. Skallingen er fredet og ejes af Naturstyrelsen. Skallingen er ubeboet, kun i en kort periode fra 1901-1909 har der været nogle beboelser for personalet ved fyret, der blev bygget på Skalling Ende i 1901, men det blev allerede i 1909 opslugt af havet, sammen med de tilhørende huse.

Skallingen eksisterede ikke før 1634, da en stormflod udslettede fiskerlejet Sønderside der er et sted syd for Ho. Langsomt har halvøen Skallingen udviklet sig, gennem 400 år.[kilde mangler] Skallingen afgrænses mod nord af Havnegrøften der er et vandløb, der markerer den gamle kystlinie mellem Oksby og Ho Bugt.


 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *